I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

กิจกรรม

ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

10 มิถุนายน 2562 219
2ก.ค. 62
2ก.ค. 62

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
พระสงฆ์จากวัดจันทรสุข (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนาลันทารังสิต) ปทุมธานี จำนวน 9 รูป