I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • บริการตัดผม ครั้งที่ 2/2562 

กิจกรรม

บริการตัดผม ครั้งที่ 2/2562

10 มิถุนายน 2562 138
23มิ.ย. 62
23มิ.ย. 62

บริการตัดผม ครั้งที่ 2/2562
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00-18.00 น.
ณ บริเวณสนามบาส เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5
จัดกิจกรรมโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด