I-face

กิจกรรม

Fair ตลาดน้ำอโยธยา

24 พฤษภาคม 2562 360
19มิ.ย. 62
21มิ.ย. 62

วันที่ 19 -21 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ