I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

05 มีนาคม 2562 245
4เม.ย. 62
4เม.ย. 62

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
"มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่"
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
พบกับการแสดงดนตรีของ วง The Palace พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
ลงทะเบียน ๕๐๐ ท่านแรก รับของที่ระลึก
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.