I-face

ข่าวสาร

โครงการก้าวบุญ

26 กุมภาพันธ์ 2562 1,248

ขอเชิญร่วมบริจาค แก้วพลาสติกชนิดแข็ง มอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นภาชนะใส่เรซิ่น โกลบอน หรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตขาเทียม
โครงการก้าวบุญ"แก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม"
แก้วพลาสติกชนิดแข็ง (ควรล้างหรือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)
จุดรับบริจาค ตรงข้าม 7-11 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ