I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จะดำเนินการขัดล้างพื้นสนามวิ่ง Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. จะดำเนินการขัดล้างพื้นสนามวิ่ง Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

22 กุมภาพันธ์ 2562 143

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะดำเนินการขัดล้างพื้นสนามวิ่ง Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย