I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศการหลวงพ่ออลงกตรับบิณฑบาตสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการหลวงพ่ออลงกตรับบิณฑบาตสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา

20 กุมภาพันธ์ 2562 152

ภาพบรรยากาศการหลวงพ่ออลงกตรับบิณฑบาตสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา หรือ สนับสนุนสินค้าบุญจากทางวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าศูนย์อาหารใกล้ท็อปส์เดลี่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ