I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา หรือ สนับสนุนสินค้าบุญจากทางวัดพระบาทน้ำพุ 

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา หรือ สนับสนุนสินค้าบุญจากทางวัดพระบาทน้ำพุ

20 กุมภาพันธ์ 2562 374

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ตามจิตศรัทธา หรือ สนับสนุนสินค้าบุญจากทางวัดพระบาทน้ำพุ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหลวงพ่ออลงกตจะเดินทางมารับบิณฑบาต เวลา 10.00-12.00 น.
บริเวณหน้าศูนย์อาหารใกล้ท็อปส์เดลี่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ