I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

15 กุมภาพันธ์ 2562 151

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์จากวัดคลองบ้านใหม่
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)