I-ig I-face

กิจกรรม

เพลินมาร์เก็ต

08 พฤษจิกายน 2560 220
25ธ.ค. 60
27ธ.ค. 60

เพลินมาร์เก็ต
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ