I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • OTOP เชียงใหม่ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 

กิจกรรม

OTOP เชียงใหม่ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

07 กุมภาพันธ์ 2562 574
1เม.ย. 62
5เม.ย. 62

1-5 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ