I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

23 มกราคม 2562 244

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
วันที่ 23-25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ