I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ไวรัสเอชพีวี รู้ไว้...ไม่ให้ OUT นัดรวมพลังสตรีไทย 

ข่าวสาร

ไวรัสเอชพีวี รู้ไว้...ไม่ให้ OUT นัดรวมพลังสตรีไทย

23 มกราคม 2562 196

ไวรัสเอชพีวี รู้ไว้...ไม่ให้ OUT นัดรวมพลังสตรีไทย
วันที่ 23-24 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
สำรองที่นั่งฟังเสวนา โทร. 0 2576 6833, 0 2576 6835