I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

11 มกราคม 2562 148

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จ.สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ