I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

10 มกราคม 2562 194

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จ.สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ