I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

07 มกราคม 2562 401
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562"
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จ.สุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ