I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ" 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ"

07 มกราคม 2562 355

ภาพบรรยากาศงานมหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ"
วันที่ 7-9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ