I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • กิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" 

กิจกรรม

กิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562"

07 มกราคม 2562 181
11ม.ค. 62
11ม.ค. 62

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562"
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จ.สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ