I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • กิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562" 

กิจกรรม

กิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562"

07 มกราคม 2562 196
8ม.ค. 62
8ม.ค. 62

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ "ต้อนรับปีใหม่ 2562"
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน จ.สุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ