I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้า ประจำสัปดาห์ ปี 2562 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้า ประจำสัปดาห์ ปี 2562

26 ธันวาคม 2561 182

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้า ประจำสัปดาห์ ปี 2562
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 07.00-09.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) บริเวณทางเข้าประตู 6 ชั้น 1
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) บริเวณหน้าศูนย์อาหาร ใกล้ท๊อปส์ เดลี่ ชั้น 1