I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ

04 ธันวาคม 2561 333

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ
ณ บริเวณทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ