I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561

30 พฤศจิกายน 2561 223

ภาพบรรยากาศกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ