I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. 

ข่าวสาร

ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

21 พฤศจิกายน 2561 346

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว เพื่อจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย