I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

21 พฤศจิกายน 2561 227

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ