I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018

05 พฤศจิกายน 2561 281

ภาพบรรยากาศงานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018
วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ