I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ แพทย์แผนจีน เปิดให้บริการแล้ว 

ข่าวสาร

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ แพทย์แผนจีน เปิดให้บริการแล้ว

05 พฤศจิกายน 2561 469

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
แพทย์แผนจีน
-ฝังเข็มเพื่อการบำบัดรักษาโรค
-ฝังเข็มความงาม หน้าใส ยกกระชับ สิว ฝ้า
-ฝังเข็มกระชับสัดส่วน
-ฝังเข็มหู
-กัวซาทั่วไป/กัวซาใบหน้า
-รมยา
-กระตุ้นไฟฟ้า
-โคมร้อน
-ฝังเข็มพร้อมกระตุ้นจุดฝังเข็ม เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2143-7759