I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • งานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018 

ข่าวสาร

งานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018

02 พฤศจิกายน 2561 309

งานอลังการหัตถกรรมล้านนา 2018
วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ