I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน

25 ตุลาคม 2561 219

ภาพบรรยากาศงานบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ หน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00-15.00 น.