I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ตั้งจุดรับแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนแจ้งวัฒนะ และภายในศูนย์ราชการ 

ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ตั้งจุดรับแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนแจ้งวัฒนะ และภายในศูนย์ราชการ

25 ตุลาคม 2561 257

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ตั้งจุดรับแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนแจ้งวัฒนะ และภายในศูนย์ราชการ
ณ ทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ