I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เข้าร่วมตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เข้าร่วมตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ประจำปี 2561

25 ตุลาคม 2561 226

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เจ้าหน้าที่ ธพส. ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่
ได้เข้าร่วมตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ประจำปี 2561
ณ ศูนย์อาหาร (ติดธนาคารกรุงไทย) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ