I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018 

กิจกรรม

อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018

24 ตุลาคม 2561 417
5พ.ย. 61
9พ.ย. 61

อลังการหัตถกรรมล้านนา 2018
วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ