I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

ข่าวสาร

รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

24 ตุลาคม 2561 249

รฟม. แจ้งปิดช่องจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
ปิดช่อจราจร ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง