I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • วิธีสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัย โครงการงานมาตรฐานการบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 

ข่าวสาร

วิธีสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัย โครงการงานมาตรฐานการบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย

02 ตุลาคม 2561 708

วิธีสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัย โครงการงานมาตรฐานการบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีหลักการสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัย เพื่อให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เห็นภาพได้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
1. จำสิ่งใหญ่เห็นง่าย ไปหาสิ่งเล็ก (เพศ วัย รูปร่าง สีผิว)
2. จำลักษณะ เด่น (รอยสัก แผลเป็น สำเนียง) หรือจดจำเฉพาะบางอย่างให้แม่นยำ
3. รีบบันทึกสิ่งที่จำได้ (ลงในโทรศัพท หรือกระดาษ) ถ่ายภาพ หรือวีดีโอถ้ามีโอกาส
แหล่งที่มา : กองบังครับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ