I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • "ฝนตกก็วิ่งได้นะครับ" 

ข่าวสาร

"ฝนตกก็วิ่งได้นะครับ"

27 กันยายน 2561 268

"ฝนตกก็วิ่งได้นะครับ"
SkyRunning ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น.
เชิญผู้ที่รักการวิ่ง มาร่วมทดสอบลู่วิ่งได้แล้ววันนี้
(มีบริการล็อคเกอร์ ชั้น 5 ฝั่งจุด start)