I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 24 ชั่วโมง 

ข่าวสาร

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 24 ชั่วโมง

27 กันยายน 2561 2,059

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 24 ชั่วโมง
1.ให้คำปรึกษากฎหมาย
2.ร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
3.ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
4.ติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลย
5.ขอข้อมูลคุ้มครองพยานในคดีอาญา