I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ROBINSON ช้อปมันส์ สนั่นเมือง 

กิจกรรม

ROBINSON ช้อปมันส์ สนั่นเมือง

24 กันยายน 2561 371
24ก.ย. 61
28ก.ย. 61

ROBINSON ช้อปมันส์ สนั่นเมือง
มหกรรมสินค้ายกทั้งห้าง ลดสูงสุด 80%
วันที่ 24-28 กันยายน 2561 เวลา 08.00-19.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ