I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอเชิญชวนบุตรและหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2018 

ข่าวสาร

ธพส. ขอเชิญชวนบุตรและหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2018

03 กันยายน 2561 835

          ธพส. ขอเชิญบุตรและหลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2018 ระหวา่งวันที่ 8 - 12 ตุลาคม และ 16 - 19 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยคุณสมบัติการรับสมัคร พิจารณาตามลำดับ 1 บุตร 2 หลาน และเป็นน้องๆ  ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2553 รับจำนวน 180 คนเท่านั้น ฟรีตลอดงาน พิเศษสุดสำหรับปีนี้ น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการประเมินศักยภาพส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ผ่าน "Talent Graph กราฟอัจฉริยะ" เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงศักยภาพของสมอง ทั้งนี้ ท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่นี่ หรือหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ราชการฯ โดยส่งใบสมัครได้ที่สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม ปิดรับสมัครในวันที่ 28 กันยายน 2561 และประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

ไฟล์แนบ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2018