I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) 

กิจกรรม

BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)

03 กันยายน 2561 455
10ก.ย. 61
12ก.ย. 61

BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)

วันที่ 10-12 กันยายน 2561  เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ