I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน Fair

21 สิงหาคม 2561 282

ภาพบรรยากาศงาน Fair
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ