I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว ทางเข้า 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ข่าวสาร

ธพส. ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว ทางเข้า 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

17 สิงหาคม 2561 365

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดเส้นทางชั่วคราว ทางเข้า 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.