I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน 

ข่าวสาร

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน

16 สิงหาคม 2561 547

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และคัดรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียน
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ