I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดพระเครื่อง 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดพระเครื่อง

06 สิงหาคม 2561 630
25ส.ค. 61
26ส.ค. 61

มหกรรมการประกวดพระเครื่อง
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ