I-face

ข่าวสาร

ACMECS SUMMIT BANGKOK THAILAND 2018

08 มิถุนายน 2561 671

ACMECS SUMMIT BANGKOK THAILAND 2018
ไทย จะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 กรุงเทพฯ