I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง (มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง (มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช)

01 มิถุนายน 2561 473
9มิ.ย. 61
10มิ.ย. 61

มหกรรมการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง (มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช)
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ