I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cat Agent Thank You Party 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cat Agent Thank You Party

25 พฤษภาคม 2561 185

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cat Agent Thank You Party ภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ