I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดพระเครื่อง (กรมพระธรรมนูญ) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดพระเครื่อง (กรมพระธรรมนูญ)

24 พฤษภาคม 2561 465
26พ.ค. 61
27พ.ค. 61

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ