I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน GREEN Market

24 พฤษภาคม 2561 323

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ