I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E3 ชั้น 1-2 

ข่าวสาร

ธพส.อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E3 ชั้น 1-2

23 พฤษภาคม 2561 217

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการอัพเกรดห้องน้ำ Core E3 ชั้น 1-2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย