I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561" 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561"

21 พฤษภาคม 2561 373

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันวิสาขบูชา ปี 2561"
ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เวลา 08.00-09.30 น. พระสงฆ์จากวัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 9 รูป