I-face

กิจกรรม

วันวานกลางกรุง

10 พฤษภาคม 2561 202
21พ.ค. 61
24พ.ค. 61

วันวานกลางกรุง

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ